Pribylina - hraničná obec

(16 fotiek)

Pribylinský chotár hrebeňom Západných Tatier susedí s Poľskom.Táto hranica v minulosti predstavovala tak trošku rozhádaných susedov.Bola svedkom pašerákov tovaru rôzneho druhu: pálenky, koňov a pomerne osrých šarvátok valachov pre statok.Niet teda divu že bola prísne strážená štátnou mocou z oboch strán.Do ostrahy štátnej hranice boli zapojený aj občania našej obce.Znalosť trénu a dobrá turistická kondícia bola základom úspechu.Hranicu neprekačovali len omylom turisti, ale aj rôzne kriminálne osoby.Toto všetko je už minulosťou,dnes je táto hranica vnútornou hranicou EÚ s voľným pohybom osôb.


Kontrola hranice na Kasprovom vrchu - fotoarchív:Rudolf Plučinský - nedatované
Kontrola hranice na Kasprovom vrchu - fotoarchív:Rudolf Plučinský - nedatované


Kontrola hranice v Račkovej doline - fotoarchív: Ján Králik - asi okolo roku1965
Kontrola hranice v Račkovej doline - fotoarchív: Ján Králik - asi okolo roku1965


Osadzovanie  tabule na štátnej hranici - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - 1985
Osadzovanie tabule na štátnej hranici - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - 1985


Služba na hranici sa vykonávala za kažkého počasia - fotoarchív: Čučka Michal - nedatované
Služba na hranici sa vykonávala za kažkého počasia - fotoarchív: Čučka Michal - nedatované


Hraničná hliadka - fotoarchív: Čučka Michal - nedatované
Hraničná hliadka - fotoarchív: Čučka Michal - nedatované

Tento snímok zaznamenáva len rutinnú preventívnu kontrolu. Treba si ale uvedomiť že na Podbansku je chatová oblasť v ktorej dochádzalo k častému vykrádaniu a pohybu hľadaných osôb.Prechod hranice nebol zriedkavosťou.Migranti sa snažili cez Poľsko dostať sa až k Baltickému moru.Dnes už je situácia podstatne iná.

Kontrola technického stavu motorového vozidla - fotoarchív:neurčený - okolo roku1982
Kontrola technického stavu motorového vozidla - fotoarchív:neurčený - okolo roku1982

Súčasťou ochrany štátnej hranice bola aj náhodná kontrola motorových vozidiel.Vedľa cesty je naskladaný materiál na výstavbu kostola skanzene.

Kontrola motorových vozidiel na novej ceste - fotoarchív:neurčený - okolo roku1982
Kontrola motorových vozidiel na novej ceste - fotoarchív:neurčený - okolo roku1982

Po rozpade ČSR a vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 boli reorganizované aj policajné zložky.V Pribyline bola finančná policajná posádka pod Pálenicami.Táto fotografia na pamiatku pre susedov zaznamenáva odchod rodinných príslušníkov českej národnosti do Protektorátu Čechy-Morava.

Odchod četníkov z Pribyliny - fotoarchív:Ján Mikuš Krdaj - 1939
Odchod četníkov z Pribyliny - fotoarchív:Ján Mikuš Krdaj - 1939

Tento text poukazuje na skutočnosť,že prítomnosť četníkov- financov bola chápaná pozitívne

Odkaz pre pamiatku na druhej strane fotky
Odkaz pre pamiatku na druhej strane fotky


Venovanie na vnútornej strane albumu Dušana Mikuša
Venovanie na vnútornej strane albumu Dušana Mikuša


Kasárne financov pod Pálenicami.Táto stavba zhorela počas vojny . - fotoarchiv:Ján Zaťko - pred rokom 1945
Kasárne financov pod Pálenicami.Táto stavba zhorela počas vojny . - fotoarchiv:Ján Zaťko - pred rokom 1945


Kontrola vozidiel pomocníkov pohraničnej stráže - fotoarchív:Dušan Stapoň - 80-te roky
Kontrola vozidiel pomocníkov pohraničnej stráže - fotoarchív:Dušan Stapoň - 80-te roky


Kontrola hranice v Račkovej doline  pod  Klinom - fotoarchiv:Marian Králik - nedatované
Kontrola hranice v Račkovej doline pod Klinom - fotoarchiv:Marian Králik - nedatované


Československo -Poľská hranica - fotoarchiv:Belomír Račko - 1960
Československo -Poľská hranica - fotoarchiv:Belomír Račko - 1960


Hranica na Kasprovom vrchu - fotoarchiv:Pjatek Imrich - 60-te roky
Hranica na Kasprovom vrchu - fotoarchiv:Pjatek Imrich - 60-te roky