Slovo na úvod

    Som toho názoru, že najviac človeka formujú vzťahy v rodine, priateľstvo a určite aj kraj, v ktorom žije.
Mňa už v mladosti očarila Pribylina. Obec na Hornom Liptove, obkolesená krásnou tatranskou prírodou. Nie je to náhoda. Tu sa narodil môj otec, tu som trávil svoju mladosť u starých rodičov a sem som prišiel keď mi to okolnosti dovolili. Už v minulosti som sa zaujímal o mnohé udalosti spojené s týmto krajom.
História obce siaha hlboko do stredoveku a osídlenie tejto oblasti je ešte staršieho dáta. Túto faktografiu  by som ale nechal nech posúdia povolanejší. Ja som sa zameral na zmapovanie tohto kraja prostredníctvom objektívu fotoaparátu. Fotografia nemá až takú dlhú históriu ale má jeden prekrásny rozmer – fotografia zastavuje čas  v neuveriteľných chvíľach. Zozbieraním týchto artefaktov sa chcem s vami o toto čaro fotografie našej minulosti podeliť. Aby tento internetový album bol čo najvernejší a kompletný chcem vás požiadať o spoluprácu a ochotu vyhľadať to, čo bolo objektívom mnohých zaznamenané a dnes čaká na svoje oživenie. Túto stránku chcem venovať vám všetkým ale ak dovolíte tak mám aj jeden osobný dôvod a tým je spomienka na mojich starých rodičov.
Prajem vám mnoho krásnych zážitkov pri znovuobjavovaní zastaveného času

Najkrajšia fotka (16 fotiek) 10.11.2012
Pri kríži V tomto článku sú uverejnené najkrajšie fotky.Názor na ne, aj ďaľšie zašlite cez kontakt.