Významné udalosti

Vysťahovalectvo a emigrácia (5 fotiek) 24.12.2014
Pribylinci v Norande - Kanada:  tu pracovali v uhoľných baniach Pribylinci opúšťali svoju obec a odchádzali do zahraničia za prácou s vidinou lepšieho života.Často to bola ces... (viac)
Branná povinnosť 1914 až 1948 (45 fotiek) 27.12.2022
Vojaci ČS armády na poľnom výcviku pri Pribylinských  humnách na Všanine Generácie mladých Pribylincov narukovali na vojnu.Mnohí z nich bojovali vo vojnových časoch. Položili svoje životy a bo... (viac)
Slovenské národné povstanie (17 fotiek) 23.01.2017
Replika partizánskeho bunkru na Grúniku pri Podbanskom Pribylina, jej okolie a v neposlednom rade obyvatelia obce boli súčasťou SNP, o čom vypovedajú aj tieto fotky.Partizánsky oddi... (viac)
Branná povinnosť po roku 1948 (17 fotiek) 11.03.2013
Ján Mikuš vojenské stavby Nemenej náročné úlohy plnili aj vojaci počas studenej vojny po útvaroch v celom Československu a na hranici, počas povodní,v baniach,na stavb... (viac)