Ostatné fotky

SOU Tesla (37 fotiek) 22.11.2014
Radlinského ulica 4MA
ZDŠ Teplická (220 fotiek) 18.10.2015
Obrazová stránka  žiakov ZDŠ Teplická Článok je v štádiu úprav. Nové foto : Ž... (viac)
VVTŠ ČSSP LM (156 fotiek) 09.02.2015
Znak VVTŠ ČSSP LM Spojovacia fakulta ročník 1980 - 1984 Komunikácia na tejto diskusii je prístupná len pre absolventov VVTŠ ČSSP L... (viac)
Tatranské Zruby - les (3 fotky) 08.12.2016
Zakladanie výskumnej plochy lesa