Nová požiarna zbrojnica

(5 fotiek)

Nová požiarna zbrojnica je postavená na konci Jančušovho kúta.Na tomto mieste bol v minulosti Pribylinský cintorín.
V tejto lokalite bol v 18-stom storočí obecný cintorín.Pri výkopových prácach sa našli pozostatky tohoto pietného miesta.

Zemné práce na stavbe novej požiarnej zbrojnice - fotoarchív:Lacko Cukor - 70-te roky
Zemné práce na stavbe novej požiarnej zbrojnice - fotoarchív:Lacko Cukor - 70-te roky


Výstavba novej požiarnej zbrojnice - fotoarchiv:Harich Ján
Výstavba novej požiarnej zbrojnice - fotoarchiv:Harich Ján


Pracovné nasadenie - fotoarchiv:Harich Ján - 70-te roky
Pracovné nasadenie - fotoarchiv:Harich Ján - 70-te roky

Fotka uverejnená v dennej tlači.Táto stavba bola realizovaná v rámci volebného programu.

Výstavba novej požiarnej zbrojnice - fotoarchív:Obecná kronika - 70-te roky
Výstavba novej požiarnej zbrojnice - fotoarchív:Obecná kronika - 70-te roky


Strhnutá  strecha  na novej požiarnej zbrojnici - fotoarchív:Obecná kronika - 1987
Strhnutá strecha na novej požiarnej zbrojnici - fotoarchív:Obecná kronika - 1987