Pribylina stred - Kostol - pravá strana

(41 fotiek)

V tomto článku sú stavby od starej cirkevnej školy a evanjelického kostola až po dom Mila Račku pri starej požiarnej zbrojnici.Na fotkách okrem domov a bežného života občanov možno pozorovať postupnú premenu tejto časti našej obce.


 Obchod v strede obce - asi 1930
Obchod v strede obce - asi 1930


Sypárne v strede obce Pribyliny rok 1935
Sypárne v strede obce Pribyliny rok 1935


V Pribyline o 16 00 hod - fotoarchív: Zuzana Pozorová r.Račková - 50 - te roky
V Pribyline o 16 00 hod - fotoarchív: Zuzana Pozorová r.Račková - 50 - te roky

Dano Račko bol horolezec a nebál sa výšok.Tento záber realizoval asi zo strešných okien na veži kostola nad hodinami.

Pohľad na stred obce z veže kostola 1 - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky
Pohľad na stred obce z veže kostola 1 - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky


Kováčov dom a vedľa Králikova šmykňa - fotoarchív:Lubomír Dlháň - nedatované
Kováčov dom a vedľa Králikova šmykňa - fotoarchív:Lubomír Dlháň - nedatované


Pred domom Mila Račku - fotoarchív:Lubomír Dlháň - nedatované
Pred domom Mila Račku - fotoarchív:Lubomír Dlháň - nedatované


Stará požiarna zbrojnica - fotoarchiv:Ľubomír Balažic - šesťdesiate roky
Stará požiarna zbrojnica - fotoarchiv:Ľubomír Balažic - šesťdesiate roky

Pozoruhodné na tomto snímu je to,že na mieste požiarnej zbrojnice stojí ešte drevená sypáreň.Vzadu možno rozpoznať Hečlov dom s bočným oknom do cesty.Požiarna zbrojnica bola postavená až v roku 1940 počas slovenského štátu.

Plákanie plátna na dedinskom potoku - fotoarchív:Zorka Beharková - nedatované
Plákanie plátna na dedinskom potoku - fotoarchív:Zorka Beharková - nedatované

Fotograf zaznamenal starú požiarnu zbrojnicu zo spoločnej Králikovej a Juríkovej ulice

Pohľad na požiarnu zbrojnicu - fotoarchív:Ján Králik - nedatované
Pohľad na požiarnu zbrojnicu - fotoarchív:Ján Králik - nedatované

Výrez z fotografie

Sypáreň poniže požiarnej zbrojnice - fotoarchív:Jaroslav Beňo - 50-te roky
Sypáreň poniže požiarnej zbrojnice - fotoarchív:Jaroslav Beňo - 50-te roky


Hečlov dom
Hečlov dom

Bečákovci pred starorodičovským domom

Račkov,Hečlov a Bolvanského dom - fotoarchív:Božena Bečáková r.Račková - 80-te roky
Račkov,Hečlov a Bolvanského dom - fotoarchív:Božena Bečáková r.Račková - 80-te roky


Dom Michala Pelacha - fotoarchiv:Ľubomír Balažic - nedatované
Dom Michala Pelacha - fotoarchiv:Ľubomír Balažic - nedatované


Olina Račková r.Hečlová s mamou a deťmi idu do poľa - fotoarchiv:Božena Bečáková r.Račková - 1952
Olina Račková r.Hečlová s mamou a deťmi idu do poľa - fotoarchiv:Božena Bečáková r.Račková - 1952


Radosť a pohoda .Vzadu dom Františka Beharku - fotoarchív:Balažic Pavol - nedatované
Radosť a pohoda .Vzadu dom Františka Beharku - fotoarchív:Balažic Pavol - nedatované


Drevenica Dušana Haricha - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Drevenica Dušana Haricha - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované


Keď zima v úzkej ulici nechce povoliť - fotoarchív:Danka Čučková r. Mikušová - 60 -te roky
Keď zima v úzkej ulici nechce povoliť - fotoarchív:Danka Čučková r. Mikušová - 60 -te roky

Osud tohto stromu spečatila smršť v Pribyline v roku 1999.

Mama a syn pod Javorom - fotoarchív:Danka Čučková r. Mikušová - 1972
Mama a syn pod Javorom - fotoarchív:Danka Čučková r. Mikušová - 1972

Digitálne upravovaný výrez

Sypárne pred Harichovým konzumom - fotoarchív:Jaroslav Beňo - 1951
Sypárne pred Harichovým konzumom - fotoarchív:Jaroslav Beňo - 1951


Harichov obchod - fotoarchiv:Vladimír Bolvanský - 1932
Harichov obchod - fotoarchiv:Vladimír Bolvanský - 1932


Dievčence poniže konzumu u Haricha - fotoarchív: Karol Sutoris - 1961
Dievčence poniže konzumu u Haricha - fotoarchív: Karol Sutoris - 1961


Pohľad na Harichov obchod - fotoarchív: Miroslav Račko st. - 1961
Pohľad na Harichov obchod - fotoarchív: Miroslav Račko st. - 1961


Strapoňov dom ešte pred opravou fasády - fotoarchív: Miroslav Račko ml.. - asi 1991
Strapoňov dom ešte pred opravou fasády - fotoarchív: Miroslav Račko ml.. - asi 1991

Digitálne upravovaná fotka

Sypárne okolo dedinského potoka - fotoarchív:Ján Betušiak - 1951
Sypárne okolo dedinského potoka - fotoarchív:Ján Betušiak - 1951


Na mieste kde v minulosti stáli staré sypárne stojí pamätník SNP - web - odhalený asi v roku 1964
Na mieste kde v minulosti stáli staré sypárne stojí pamätník SNP - web - odhalený asi v roku 1964


Pri pamätníku SNP - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované
Pri pamätníku SNP - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované


Pekne štetovaná Betušiakova ulica - fotoarchiv:Ján Betušiak - nedatované
Pekne štetovaná Betušiakova ulica - fotoarchiv:Ján Betušiak - nedatované


Spoločná ulica - fotoarchív:Ján Betušiak - nedatované
Spoločná ulica - fotoarchív:Ján Betušiak - nedatované


Mikušov dom - fotoarchiv:Anka Dideková - nedatované
Mikušov dom - fotoarchiv:Anka Dideková - nedatované


Posledná sypáreň pred Mikušom -Taralom - fotoarchiv:Miroslav Mikuš - 80-te roky
Posledná sypáreň pred Mikušom -Taralom - fotoarchiv:Miroslav Mikuš - 80-te roky


Sypáreň Dušana Mikuša - Krdaja zbúraná bola v r.1982 - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Sypáreň Dušana Mikuša - Krdaja zbúraná bola v r.1982 - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované

Veľa záberov starej Pribyliny vzniklo pri pohreboch, tak ako táto snímka.Fotenie nebolo bežné ako dnes.

Mikušov dom a staré sypárne - fotoarchív:Jaroslav Beňo - 1950
Mikušov dom a staré sypárne - fotoarchív:Jaroslav Beňo - 1950

Časť pohľadnice ešte z čias Rakúsko-Uhorska z veže kostola. Je to asi jeden z prvých záberov z tohoto miesta.Na našej stránke máme aj novšie zábery.Na týchto fotkách môžeme pekne pozorovať zmenu strednej časti obce v priereze jedného storočia.

Sred obce pred prvou svetovou vojnou - fotoarchív:http://www.antikliptov.com/pohladnice/ - 1913
Sred obce pred prvou svetovou vojnou - fotoarchív:http://www.antikliptov.com/pohladnice/ - 1913


Pohľad na budovu OU v Pribyline - fotoarchív: Majdek Ivan - asi 1990
Pohľad na budovu OU v Pribyline - fotoarchív: Majdek Ivan - asi 1990

Táto  obecná studňa bola napájaná zo spodných vôd dedinského potoka slúžila ako zdroj  pitnej a požiarnej vody.Vľavo vzadu stojí Zubčekova drevenica a vpravo je hospodársky dvor evanjelickej fary.Snímok aj napriek zlej kvalite a ostrosti je historicky veľmi cenný.


Stretnutie pri obecnej studni - fotoarchív: Zaťko Ján - 40 -té roky
Stretnutie pri obecnej studni - fotoarchív: Zaťko Ján - 40 -té roky

Podhľad na sypárne nad obecným úradom.

Dušan Zubček a Vlado Mikuš - fotoarchiv Dušan Zubček - 1944
Dušan Zubček a Vlado Mikuš - fotoarchiv Dušan Zubček - 1944


Pohľad z veže kostola na Zubčekovu drevenicu a cirkevnú bytovku. - fotoarchiv:Harich Ján - asi 1930
Pohľad z veže kostola na Zubčekovu drevenicu a cirkevnú bytovku. - fotoarchiv:Harich Ján - asi 1930


Evanjelická fara a kostol v Pribyline - fotoarchív:http://www.antikliptov.com/pohladnice/ - 1913
Evanjelická fara a kostol v Pribyline - fotoarchív:http://www.antikliptov.com/pohladnice/ - 1913


Martin Rázus s rodinou pred farou v Pribyline - www.razus.sk
Martin Rázus s rodinou pred farou v Pribyline - www.razus.sk

V prednej časti školy sú ešte pôvodné okná.V Pelachovej záhrade je staré drevené humno.Na jeho mieste dnes stojí dom Braňa Pelacha.

Budova starej evanjelickej školy - fotoarchív:kronika školy - nedatované
Budova starej evanjelickej školy - fotoarchív:kronika školy - nedatované


Kostol a stará škola ECAV z ulce Jána Pelacha - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované
Kostol a stará škola ECAV z ulce Jána Pelacha - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované