Pod Brehom a nad Brehom

(26 fotiek)

V tejto časti Pribyliny ako najstaršia stavba je Šteckov mlyn s pílou a malou vodnou elektrárňou.V minulosti v časti na plavu stál stav na výrobu súkna.Taktiež sa tu montovali polplte a stavebné drevo sa po Belej v jarných vodách splavovalo do Liptovského Hrádku , po Váhu a Dunaji až do Budapešti.Murárske partie využívali túto vodnú cestu na prepravu za prácou.Dnes tu stojí viacero stavieb pričom najrozsiahlejšia je cigánska kolónia,ktorej vznik siaha podľa dostupných informácií už od 18 tého storočia.Poniže cigánskej kolónie boli vybudované vodné nádrže /pláne/,ktoré slúžili na rôzne hospodárske účely. Pozoruhodnou stavbou je mlynica potrebná pre chod mlyna a malej vodnej elektrárne.Vedľa terajšieho valcového mlyna na druhej strane prístupovej cesty stál kamenný mlyn.Po zrušení futbalového ihriska na Všanine tu postavili nový štadión aj s tribúnou.Nad brehom v miestach kde v minulosti boli len polia a záhrady vyrástol kultúrny dom,škôlka,jasle a mnoho rodinných domov.


Čas hier na sromoch Pod brehom - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - nedatované
Čas hier na sromoch Pod brehom - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - nedatované

Umelo vytvorený tok

Celá oblasť pod brehom je popredkávaná množstvom potôčikov a vodných plôch, ktoré vznikli pôsobením hlavne rozvodnenej rieky Belej.Mlynica, ale vzikla ako učelový vodný tok.Už v dávnych časoch v miestach na plave bol stav na výrobu súkna.Pred lavičkou na futbalové ihrisko je merná lvica pre kontrolu prietoku vody s prepadom.V nižšej časti  je vodná hať a pod ňou dva mlyny:súčastný valcový  s malou vodnou elektrárňou a za ním bol kamenný.Voda potom šla do pláne nakoniec popod  breh k Brezinke až k mlynu do Vavrišova.Mlynica je teda pomerne veľké účelové vodné dielo.


Húsky na mlynici - fotoarchív:Španková Slávka r.Beharková - nedatované
Húsky na mlynici - fotoarchív:Španková Slávka r.Beharková - nedatované

Autorom tejto fotografie Haško Pavol,Bratislava.

Ženy plákaújce  prádlo na Mlynici - fotoarchív:Eva Kušnierová - nedatované
Ženy plákaújce prádlo na Mlynici - fotoarchív:Eva Kušnierová - nedatované


Nad Brehom - fotoarchív:Ján Klaučo - asi 1939 - 40
Nad Brehom - fotoarchív:Ján Klaučo - asi 1939 - 40

Mikušov, Chrabačkov a Majdekov dom.

Nová zástavba okolo kultúrneho domu - fotoarchív:Obecná kronika
Nová zástavba okolo kultúrneho domu - fotoarchív:Obecná kronika

Je tu ešte jeden presný údaj, fotka bola urobená o 11 10 hod čo prezradil detail hodín na veži.

Túto fotku nazveme zrkadlenie v pláni pod Brehom - fotoarchív:Račko Miroslav st. - 60-te roky
Túto fotku nazveme zrkadlenie v pláni pod Brehom - fotoarchív:Račko Miroslav st. - 60-te roky


detail hodín
detail hodín


Lavice na Kokavu pri cigánskej osade - fotoarchív:Jaroslav Štepita - 1975
Lavice na Kokavu pri cigánskej osade - fotoarchív:Jaroslav Štepita - 1975


Pohľad z Pelachovej zahrady na Pozorov dom - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - nedatované
Pohľad z Pelachovej zahrady na Pozorov dom - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované


Pohľad na kostol z Pelachovej záhrady - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - nedatované
Pohľad na kostol z Pelachovej záhrady - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované


Ján Pelach v záhrade a vzadu cigánska osada - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - 50 -te roky
Ján Pelach v záhrade a vzadu cigánska osada - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - 50 -te roky

Dele je cigánska osada v tom čase.

Želka Pelachová r. Zaťková  - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - nedatované
Želka Pelachová r. Zaťková - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované


Cigánska osada v Pribyline - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - nedatované
Cigánska osada v Pribyline - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované

Cigánska osada pod Brehom má asi 250 ročnú tradíciu.V minulosti sa pribylinský cigáni venovali kováčskemu remeslu a pomáhali gazdom.Dnes je už skutočnosť úplne iná.

Cigánske deti - fotoarchív:Daniel Račko - 60 -te roky
Cigánske deti - fotoarchív:Daniel Račko - 60 -te roky


Pohľad  z kostola na mlyn a mlynicu - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky
Pohľad z kostola na mlyn a mlynicu - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky

Mládenci v nedeľu poobede pri mlynici asi pred futbalovým zápasom.

Martin Klaučo a Vlado Srapoň - fotoarchív:Ján Klaučo - 40-te roky
Martin Klaučo a Vlado Srapoň - fotoarchív:Ján Klaučo - 40-te roky

Stromček na brehu mlynice evidentne podrástol.

Betušiakovci pri mlynici - fotoarchiv:Ján Betušiak - 1953
Betušiakovci pri mlynici - fotoarchiv:Ján Betušiak - 1953

Na tomto mieste dnes stojí kultúrny dom.

Obchod Jednota od Mlynice - fotoarchív:Marián Králik - nedatované
Obchod Jednota od Mlynice - fotoarchív:Marián Králik - nedatované


Člnkovanie na mlynici - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky
Člnkovanie na mlynici - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky

www.panorami o.com

Harmanov gátor - fotoarchív: Ján Ješko - 1980
Harmanov gátor - fotoarchív: Ján Ješko - 1980


Harmanov gátor - fotoarchiv:Račko Miroslav ml. - 1982
Harmanov gátor - fotoarchiv:Račko Miroslav ml. - 1982

V minulosti sa v týchto vodných nádržiach kúpali husi. Takýchto vodných stavieb bolo viac.Dnes už neexistujú,zaniesla ich voda z mlynice,svoje spravila aj smršť v r.1999.Jednu priamo pod brehom obnovil Stanislav Mikuš.

Pláňa pod Blišťanom - fotoarchiv:Belomír Račko - nedatované
Pláňa pod Blišťanom - fotoarchiv:Belomír Račko - nedatované


Pláňa pod brehom 1
Pláňa pod brehom 1


Kŕdle husí na plani pod brehom - fotoarchív:Račko Miroslav st. - 60-te roky
Kŕdle husí na plani pod brehom - fotoarchív:Račko Miroslav st. - 60-te roky


Člnkovanie na pláni - fotoarchív:Belomír Račko - pred rokom  1956
Člnkovanie na pláni - fotoarchív:Belomír Račko - pred rokom 1956


Pláňa pod brehom 2
Pláňa pod brehom 2