Letecké pohľady na Pribylinu

(10 fotiek)

Možno máloktovie,že Pribylina má aj svoje letisko a nie hocijaké.Vlastníci urbáru v minulosti buď kúpou,alebo majetkovým vysporiadaním získali pozemky v katastrálnom území Jamník. Konkrétne na Chrasti a Mokradi.Počas ČSR bola v tejto oblasti údajne plánovaná výstavba podnikateľom pánom Tomášom Baťom.Nakoniec ale zvíťazila varianta Svitu pri Poprade.Plán ale úplne nezanikol a v tomto priestore vznikol komplex vojenských budov.Započalo sa budovanie železničnej vlečky z hlavnej trate medzi Liptovským Hrádkom a Poturňou.Počas Slovenského štátu sa vybudovala cesta a most cez Belú do Liptovského Petra v ktorom bola tiež vojenská posádka.Významnou stavbou bolo letisko z ktorého v prípravnej fáze SNP v roku 1944 odletela na rokovania misia SNR do Moskvy.V tomto priestore počas oslobodenia prebiehali letecké súboje ktoré sledovali aj občania Pribyliny od Hroncovho humna niže cintorína.Dnes toto letisko slúži verejnosti a je voľne prístupné.V tomto článku sú letecké snímky Pribyliny a jej okolia.Tieto fotky vznikli ako reklamné fotografie.Nafotili si ich vlastníci jednotlivých domov v Pribyline,alebo boli zverejnené na internete.

Štart z letiska na Mokradi - smer nad Pribylinu - fotoarchív:Elena Bolvanská  - nedatované
Štart z letiska na Mokradi - smer nad Pribylinu - fotoarchív:Elena Bolvanská - nedatované


Pribylina a rieka Belá - www.liptov.sk/chudjak
Pribylina a rieka Belá - www.liptov.sk/chudjak


Letecký pohľad na hornú časť Pribyliny - fotoarchív:Ľubomír Štepita - nedatované
Letecký pohľad na hornú časť Pribyliny - fotoarchív:Ľubomír Štepita - nedatované

Pilot lietadla z ktorého bola urobená táto snímka lieta aj na dopravných lietadlách Boeing 747.Snímka bola vyhotovená pre rodinu Štepitovú na ktorej je ich dom zľava od baptistickej modlitebne.

Letecká snímka domu služieb a baptistického kostola aich okolia - fotoarchív:Ľubomír Štepita - nedatované
Letecká snímka domu služieb a baptistického kostola aich okolia - fotoarchív:Ľubomír Štepita - nedatované


Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline po veternej smršti - www.liptov.sk/chudjak
Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline po veternej smršti - www.liptov.sk/chudjak

V predu je Liptovská Kokava a v zadu Pribylina.Tento snímok je asi záber z filmu o Liptove a bol zverejnený v českej TV v dokumente Hľadanie strateného času.Fotka je použitá na stránke o Kuruckej vojne pri Vavrišove.

Letecký snímok Pribyliny - Film o Liptove - 1929
Letecký snímok Pribyliny - Film o Liptove - 1929

Pred rekonštrukciou námestia

Letecký pohľad na stred obce - www.mojliptov.sk
Letecký pohľad na stred obce - www.mojliptov.sk


Letecký pohľad na Západné Tatry - www.wikipedia.sk - nedatované ale v zime
Letecký pohľad na Západné Tatry - www.wikipedia.sk - nedatované ale v zime


Pohľad na Bolvanskú ulicu - fotoarchív:Elena Bolvanská
Pohľad na Bolvanskú ulicu - fotoarchív:Elena Bolvanská


Letecký snímok kultúrneho domu
Letecký snímok kultúrneho domu