Krása vytvorená ľudskou rukou

(5 fotiek)

Na svete je veľa skutkov,ktoré si zaslúžia obdiv.V tomto článku sa budeme venovať Pribylincom ktorí dokázali svoju lásku k rodnému kraju a zvykom pretvoriť do prekrásnych prác ľudového umenia a umeleckej tvorby. Ich schopnosť prináša krásu do našich príbytkov a všade tam kam nás osud zavedie.Preto obdiv a poďakovanie v tomto prípade je na mieste.

Týmto pôsobivým obrazom Kriváňa od rodáka z Pribyliny Ing.Ivana Janotku si pripomíname jeho náhly odchod.


Kriváň na  obraze Ing. Ivana Janotku
Kriváň na obraze Ing. Ivana Janotku


Výstava výtvarných diel Ivana Janotku rodáka z Pribyliny v KD - fotoarchív: divadelná kronika - 1977
Výstava výtvarných diel Ivana Janotku rodáka z Pribyliny v KD - fotoarchív: divadelná kronika - 1977

Dušan Račko sa v našom albume objavuje veľmi často,ale má to svoje opodstatnenie.Bol to veľmi činorodý človek: požiarnik,herec, hudobník,motorkár - skratka fajn chlap.Teraz si ho predstavíme v jeho životnej úlohe ľudového umelca, tvorcu prekrásnych praciek, valašiek a výrobkov z kože,ktoré doviedol k vysokej profesionalite.

Dušan Račko - ľudový umelec - fotoarchív:Zdenka Račková - 1980
Dušan Račko - ľudový umelec - fotoarchív:Zdenka Račková - 1980


Z tvorby Dušana Račku - fotoarchív:Zdenka Račková - 1980
Z tvorby Dušana Račku - fotoarchív:Zdenka Račková - 1980


 Tvorba Dušana Račku - fotoarchív:Zdenka Račková - 1980
Tvorba Dušana Račku - fotoarchív:Zdenka Račková - 1980