Račkov potok -Tajch

(22 fotiek)

V ústí Račkovej doliny sa nachádza vodné dielo,ktoré má za úlohu zadržiavať prívalové vody.Stavba bola realizovaná počas Slovenského štátu.Je postavená z otesaných kamenných kvádrov.V múre je šesť gotických otvorov v zostave 3,2,1 a v korune je široký prepad.Spodné otvory sú zaslepené a slúžili pri výstavbe.Voda ktorá cez ne preteká je presak.Cez dvojicu a samostatnú prepusť preteká voda podľa prítoku vody z Račkovej a Jamnickej doliny.Prepad slúži v čase jarného topenia sa snehu.Všetky tieto varianty činnosti máme zdokumentované na našich záberoch.Počas výstavby diela bol pri horárni v Lehotote postavený model na ktorom sa skúšala prevádzka.Na výstavbe sa podieľali prevažne občania Pribyliny.Dnes je toto vodné dielo stále funkčné,ale pôsobením vodného živlu akým je Račkov potok má vážne poškodenie.V najkratšom čase sa uvažuje o jeho oprave.Podobná hrádza na Slovensku je v Papradne.


Stavba Tajchu  - fotoarchív: Miroslav Čabaj - 40 - te roky
Stavba Tajchu - fotoarchív: Miroslav Čabaj - 40 - te roky


Nedeľná prechádzka k novému tajchu - fotoarchív: Miroslav Čabaj - asi 1950
Nedeľná prechádzka k novému tajchu - fotoarchív: Miroslav Čabaj - asi 1950


Zaťažkávacia skúška Tajchu - fotoarchív:Mária Majerová r.Zaťková - nedatované
Zaťažkávacia skúška Tajchu - fotoarchív:Mária Majerová r.Zaťková - nedatované


Zastavenie u modelu tajchu v Lehote nad horárňou - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované
Zastavenie u modelu tajchu v Lehote nad horárňou - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované


Čas sucha v Úzkej doline - fotoarchív:Milan Blška - nedatované
Čas sucha v Úzkej doline - fotoarchív:Milan Blška - nedatované

Prechádzať po hrebeni tajchu láka každého kto k nemu príde. Odvahe sa medze nekladú.Už máme fotku horolezca,rôzne pohybujúcich sa ľudí,najnovšie sa do tajchu ponárajú potápači aby zistili jeho stav.Je tu ale jedna spomienka od Anny Mlynarčíkovej r.Šintajovej:Pri jednom z výletov,vtedy mladík Ján Bolvanský si údajne zobral žrď z mladého stromu a pomocou nej zoskočl do žľabu na prepad vody v strede múra.Tomu sa snáď nechce ani veriť.

Odvážna  prechádzka po múre tajchu - fotoarchív:Ján Mikuš Krdaj - nedatované
Odvážna prechádzka po múre tajchu - fotoarchív:Ján Mikuš Krdaj - nedatované


Múr tajchu v Úzkej doline  je na Slovensku stavebnou raritou - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované
Múr tajchu v Úzkej doline je na Slovensku stavebnou raritou - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované


Tajch od prítoku - fotoarchív:Dušan Stapoň - 1970
Tajch od prítoku - fotoarchív:Dušan Stapoň - 1970


Račkov potok -Tajch
Račkov potok -Tajch

Zo spomienok Michala Račku Šintaja:Pribylina moje rodisko a mojich predkov...Jamnická dolina je vyústená Úzkou dolinou v ktorej je menšia priehrada, ktorá ma zachytávať prívaly vôd zo snehu a dažďov. Na jej výstavbe som v roku 1944 pracoval aj ja.Z mohutných žulových balvanov som podľa šablóny vykresával kamene na priehradné otvory s gotickým tvarom.Štiepanie žulových balvanov bolo spojené s určitou dávkou umenia.Otesávanie klinov sa robilo tak aby malo líce.

Fotka asi z obdobia výstavby tajchu - fotoarchiv:Jaroslav Štepita - nedatované
Fotka asi z obdobia výstavby tajchu - fotoarchiv:Jaroslav Štepita - nedatované


Račkov potok -Tajch 2
Račkov potok -Tajch 2


Tajch-voda ide cez horný prepad
Tajch-voda ide cez horný prepad


Maketa tajchu postavená pre skúšku v čase výstavby
Maketa tajchu postavená pre skúšku v čase výstavby


Pri  modele Tajchu pri horárni - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované
Pri modele Tajchu pri horárni - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované


Voda z tajchu - fotoarchiv:Martin Jurík - nedatované
Voda z tajchu - fotoarchiv:Martin Jurík - nedatované


Bez slov - www.panoramio.com - 2010
Bez slov - www.panoramio.com - 2010


Určite sa najde spôsob ako tento model a aj samotný Tajch opraviť - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované
Určite sa najde spôsob ako tento model a aj samotný Tajch opraviť - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované

Belo Račko testuje Tajch ako cvičnú horolezeckú stenu.Ten hukot padajúcej vody musel byť ohromujúci.

Jarné vody v Tajchu - fotoarchiv:Belomír Račko - 1966
Jarné vody v Tajchu - fotoarchiv:Belomír Račko - 1966


Detail priehradného múra - fotoarchiv:Belomír Račko - 1960
Detail priehradného múra - fotoarchiv:Belomír Račko - 1960


Na múre tajchu - fotoarchív:Lacko Gildein - nedatované
Na múre tajchu - fotoarchív:Lacko Gildein - nedatované


Frajerina na na múre Tajchu - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované
Frajerina na na múre Tajchu - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované


Tajch je v zlom technickom stave - web - nedatované
Tajch je v zlom technickom stave - web - nedatované