Pribylina stred - Pošta - ľavá strana

(41 fotiek)

V tomto článku sú stavby a ich premena od domu Paľa Pozora smerom k pošte až po dom Jána Beharku.Dnes je stred obce bez stavieb ,ale v minulosti tu stáli sypárne,humná a rôzne iné stavby. Tieto boli zbúrané v rokoch 1950-60 minulého storočia za pomoci regrútov s tichým súhlasom vedenia obce.


Horná časť stredu obce - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - okolo 1975
Horná časť stredu obce - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - okolo 1975


Pohľad na stred obce z veže kostola 2 - fotoarchív:Daniel Račko - nedatované
Pohľad na stred obce z veže kostola 2 - fotoarchív:Daniel Račko - nedatované


Pohľad na zregulovaný potok - fotoarchiv:Vladimír Bolvanský - 50-te roky
Pohľad na zregulovaný potok - fotoarchiv:Vladimír Bolvanský - 50-te roky

Táto snímka okrem iného zaznamemáva Repáčov dom a hornú časť  stredu obce, požiarnu zbrojnicu a dom Jána Kováča.


Fotka do rodinného albumu - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - 1954
Fotka do rodinného albumu - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - 1954

Zľava Ján Beharka,... Salva,Marka Bolvanská,Želka Dideková,Ján Juricek.

Stretnutie - fotoarchív:Eva Kušnierová - nedatované
Stretnutie - fotoarchív:Eva Kušnierová - nedatované


Strapoňou - Vandriakov dom pred poslednou rekonšrtrukciou - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - nedatované
Strapoňou - Vandriakov dom pred poslednou rekonšrtrukciou - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - nedatované

V Pribyline bolo viac podobných domov do ktorých sa vchádzalo cez pavlač do zvýšeného prízemia. V spodnej časti domu boli spravidla miestnosti určené na  gazdovanie, letná kuchyňa alebo priestor pre podnikanie.Konkrétne v dome u Vandriaka bola pekáreň.V tejto pekárni počas povstania piekli chleba aj pre partizánov.Chleba zabalili do pogumovanej plachty a naň naložili hnoj . Takto tento vzácny tovar vyviezli až na Pohančiská, kde už naň čakali partizáni.


Dom s pavlačou u Vandriaka v pozadí Pelachov dom - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - 1947
Dom s pavlačou u Vandriaka v pozadí Pelachov dom - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - 1947


Pred domom Vlada Haricha - fotoarchív:Viera Benková - nedatované
Pred domom Vlada Haricha - fotoarchív:Viera Benková - nedatované


Mládenci na pri dedinskom potoku - fotoarchív:Daniel Račko - 80-te roky
Mládenci na pri dedinskom potoku - fotoarchív:Daniel Račko - 80-te roky


Pohľad na Baranec zo stredu obce - fotoarchív: Miroslav Račko ml.. - augest 1980
Pohľad na Baranec zo stredu obce - fotoarchív: Miroslav Račko ml.. - augest 1980

Rodina Jána Mikuša sa pôvodne fotila pred drevenicou starého otca,ale pohľad nám približuje ako vyzeral Blškov dom s pavlačou pred prestavbou.

Fotka pred domom - fotoarchív:Danka Čučková r. Mikušová - 60 -te roky
Fotka pred domom - fotoarchív:Danka Čučková r. Mikušová - 60 -te roky


Pohľad na Šintajov dom - fotoarchiv:Dušan Jurík - nedatované
Pohľad na Šintajov dom - fotoarchiv:Dušan Jurík - nedatované


Pranie domácich kobercov na dedinskom potoku - fotoarchív:Mária Plávková - 70-te roky
Pranie domácich kobercov na dedinskom potoku - fotoarchív:Mária Plávková - 70-te roky


Stred obce pred Mikušom - fotoarchiv:Miroslav Mikuš - nedatované
Stred obce pred Mikušom - fotoarchiv:Miroslav Mikuš - nedatované


Drevenica Jána Fidricha - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Drevenica Jána Fidricha - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované


Pohľad na sypárne v strede obce z okna obecného úradu - fotoarchív:Ján Betušiak - 1951
Pohľad na sypárne v strede obce z okna obecného úradu - fotoarchív:Ján Betušiak - 1951


Stred obce od potoka - fotoarchiv:Račko Miroslav - 2006
Stred obce od potoka - fotoarchiv:Račko Miroslav - 2006

Zľava Anna Palová a Božena Palová asi v nedeľu po kostole pred poštou v období Slovenského štátu.Na budove je slovenský znak.Nad poštou Stupkov,Reznikov a Plávkov dom dnes obchod.Potom nasleduje Šteinerov dom s drevenou pavlačou.V týchto miestach je dnes cesta na záhumnie.Celá rodina Steinerovcov bola cez vojnu deportovaná do Osviečimu a už sa nik z nich nevrátil.Dom bol zbúraný.Aj naša obec má svoje obete holokaustu.Úplne v zadu vidno drevenicu pred Blškom a sypárne ne druhej strane cesty.

Pred poštovým úradom - fotoarchív:Danka Tarageľová - 1939-45
Pred poštovým úradom - fotoarchív:Danka Tarageľová - 1939-45


Starý kultúrny dom - fotoarchív:kronika školy - nedatované
Starý kultúrny dom - fotoarchív:kronika školy - nedatované

Táto budova patrila pôvodne pozemkovému spoločenstvu.Slúžila ako kultúrny dom,v určitom čase tu bola trieda školy,hralo sa tu divadlo,premietalo kino.Po postavení nového kultúrneho domu tu sídlila stolárska dielňa.Dnes táto budova s bohatou históriou chátra.

Budova starého kultúrneho domu - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Budova starého kultúrneho domu - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované


Zadná časť starého kultúrneho domu - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Zadná časť starého kultúrneho domu - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované


Pallovo humno a Obecný úrad - Jaroslav Štepita - nedatované
Pallovo humno a Obecný úrad - Jaroslav Štepita - nedatované


Stará Klaučova krčma neskôr bola prestavaná na dom dnes ju poznáme ako Internetcaffe - Dobová pohľadnica - 50-te roky
Stará Klaučova krčma neskôr bola prestavaná na dom dnes ju poznáme ako Internetcaffe - Dobová pohľadnica - 50-te roky


Stred obce pred úpravou námestia - fotoarchív:Dana Klaučová - 60- te roky
Stred obce pred úpravou námestia - fotoarchív:Dana Klaučová - 60- te roky


Stred obce tesne po rekonštrukcii v 70 tych rokoch - fotoarchív:Jaroslav Štepita - 70-te roky
Stred obce tesne po rekonštrukcii v 70 tych rokoch - fotoarchív:Jaroslav Štepita - 70-te roky


Stred obce v 70-tych rokoch - fotoarchív:Jaroslav Štepita - 70-te roky
Stred obce v 70-tych rokoch - fotoarchív:Jaroslav Štepita - 70-te roky


Vojaci pred Klaučovou krčmou
Vojaci pred Klaučovou krčmou


Poniže Klaučovej krčmi - fotoarchiv:Lubomír Dlháň - 30-te roky minulého storočia
Poniže Klaučovej krčmi - fotoarchiv:Lubomír Dlháň - 30-te roky minulého storočia


Dom XX ,Taragelov a Harichov - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - pred rokom 1950
Dom XX ,Taragelov a Harichov - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - pred rokom 1950

Asi najužšia ulička v Pribyline.

Majdekova ulica - fotoarchív:Ivan Majdek - nedatované
Majdekova ulica - fotoarchív:Ivan Majdek - nedatované


Obnovená štuková fasáda na Harichovom dome - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007
Obnovená štuková fasáda na Harichovom dome - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007


V Lajčiakovej ulici - Mária Lajčiaková a jej vnuci - fotoarchív:Milan Betuš - 1953
V Lajčiakovej ulici - Mária Lajčiaková a jej vnuci - fotoarchív:Milan Betuš - 1953


Dielňa obuvníka Betuša pred Lajčiakovým domom - fotoarchív:Milan Betuš - 1953
Dielňa obuvníka Betuša pred Lajčiakovým domom - fotoarchív:Milan Betuš - 1953


 Dom Michala a Mateja Šteckovcov - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Dom Michala a Mateja Šteckovcov - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované


Slávnostný deň v Šteckovej ulici - fotoarchív:Dana Tategeľová - 60 - té roky
Slávnostný deň v Šteckovej ulici - fotoarchív:Dana Tategeľová - 60 - té roky


Spodná časť stredu obce - fotoarchiv:Belomír Račko - 1966
Spodná časť stredu obce - fotoarchiv:Belomír Račko - 1966


Pohľad na stred obce na sklonku leta - fotoarchív: Miroslav Račko ml.. - 1980
Pohľad na stred obce na sklonku leta - fotoarchív: Miroslav Račko ml.. - 1980


Pozorov a Gajdošov dom  - fotoarchív:Zuzana Pozorová r.Račková - 1960
Pozorov a Gajdošov dom - fotoarchív:Zuzana Pozorová r.Račková - 1960