Pribylina a okolie na mape

(23 fotiek)

Pribylina leží na trase bývalej soľnej obchodnej cesty od Baltu na juh Európy. Preto niet divu,že bola v minulosti zaznamenaná na rôznych mapách .Z významných udalostí ktoré sú takto zaznamenané treba spomenúť kuruckú vojnu v roku 1709 a oslobodenie v roku 1945.Za pozornosť stoja turistické mapy , často meniace sa mapy cestnej sieťe, vojenské topografické mapy a rôzne propagačno-orientačné zobrazenia.

Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” (čl. 5, ods. 12)


Pribylina na fotomape z roku 1950 - http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
Pribylina na fotomape z roku 1950 - http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/


Geografická mapa Liptova - geografiapreziakov@gmail.com
Geografická mapa Liptova - geografiapreziakov@gmail.com

Za pozornosť stojí kóta 866 nad Pribylinou.Tu bola údajne delostrelecká batéria.Ešte pred veternou kalamitou v roku 1999 bolo na úbočí Stráne až po Vesník možno pozorovať žľaby v zemi podobné zákopom. Tieto sa tiahli v tejto línii ponad Pribylinu.To ale nemáme historicky potvrdené a môže sa jednať o náhodu.

Maďarská mapa bojiska kuruckej vojny pri Vavrišove z roku 1709
Maďarská mapa bojiska kuruckej vojny pri Vavrišove z roku 1709

Stránka o histórii šľachtických rodov

Liptovská župa - http://slachta.kosztolanyi.com
Liptovská župa - http://slachta.kosztolanyi.com


Nákres letiska Mokraď vyhotoveného prieskumnou jednotkou 1.čsaz - www.liponet.sk - február 1945
Nákres letiska Mokraď vyhotoveného prieskumnou jednotkou 1.čsaz - www.liponet.sk - február 1945

Čo má tento satelitný mapový snímok severnej Afriky /Líbye/spoločné s Pribylinou? Niekedy v 70-tych rokoch minulého storočia bol zaznamenaný v Pribyline žltý dážď.Z najväčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o piesok z africkej púšte, ktorý sem dovial cez celé stredozemné more a alpské pohorie južný vietor.Ak si spomínate na tento úkaz dajte vedieť presný termín.

Záhada žltého dažďa v Pribyline - www.geomagazín.sk - zverejnené 2.2.2009
Záhada žltého dažďa v Pribyline - www.geomagazín.sk - zverejnené 2.2.2009


Pribylina na mape 2. vojenského mapovania medzi rokmi 1819-1858.               Originál Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapešť.
Pribylina na mape 2. vojenského mapovania medzi rokmi 1819-1858. Originál Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapešť.


Pribylina na mape 1. vojenského mapovania (jozefínskeho) medzi rokmi 1782-1784. Originál Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapešť. - fotoarchív:Ľubica Fillová
Pribylina na mape 1. vojenského mapovania (jozefínskeho) medzi rokmi 1782-1784. Originál Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapešť. - fotoarchív:Ľubica Fillová


Vojenská mapa - fotoarchív:Ľubica Fillová
Vojenská mapa - fotoarchív:Ľubica Fillová


orientačná mapka
orientačná mapka


Mapa baní v Kriváni - Dušan Mesároš
Mapa baní v Kriváni - Dušan Mesároš

Vo vrchu Kriváň vo výške okolo tiscídeväťsto metrov sa nachádzajú tri vstupy do bývalých baní na zlato.

Priehyba - ilustračné foto - FOTO: DUŠAN MESÁROŠ - liptov.sme.sk
Priehyba - ilustračné foto - FOTO: DUŠAN MESÁROŠ - liptov.sme.sk


Mapa oslobodenia Liptova a Pribyliny - web
Mapa oslobodenia Liptova a Pribyliny - web


Vojaci Československého armádneho zboru na Podbansku - fotoarchív:Plučinský Rudolf - Január 1945
Vojaci Československého armádneho zboru na Podbansku - fotoarchív:Plučinský Rudolf - Január 1945


Alweg v Tatrách- jedna trasa mala viesť aj cez Pribylinu - www.rail.sk - 1967
Alweg v Tatrách- jedna trasa mala viesť aj cez Pribylinu - www.rail.sk - 1967


ilustračné foto - davelandblog.blogspot.com
ilustračné foto - davelandblog.blogspot.com


Náčrt bojiska v kuruckej vojne - www.kuruci.sk - 1709
Náčrt bojiska v kuruckej vojne - www.kuruci.sk - 1709


Kurucká hliadka
Kurucká hliadka


Mapa Horného Liptova z čias Rakúsko-Uhorska
Mapa Horného Liptova z čias Rakúsko-Uhorska


detail na tejto mape
detail na tejto mape


Topografická mapa
Topografická mapa