Jančušov kút

(22 fotiek)

V tomto článku sú zobrazené fotky domov udalostí a života v Jančušovom kúte.

Fotka zaznamenáva úpravu domu po rekonstrukcii.Súčasťou bola aj obnova fasády.V tom čase bola paleta farieb na domoch pomerne pestrá s použitím rôznyh kombinácií.


Pohľad do spoločného dvora v hustej zástavbe Jančušovho kúta - fotoarchív: Miroslav Račko ml. - leto1980
Pohľad do spoločného dvora v hustej zástavbe Jančušovho kúta - fotoarchív: Miroslav Račko ml. - leto1980

Jaro Strapoň na zimnej prechádzke na sánkach s mamou pred domom Jána Kováča.Dom mal ešte pôvodné okná a pekný tehlový komín na pravo  je Králikova šmykňa.


Dom Jána Kováča - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - 1954
Dom Jána Kováča - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - 1954


Dom Jána Kováča - fotoarchív:Ľubomír Balažic - 1975
Dom Jána Kováča - fotoarchív:Ľubomír Balažic - 1975


Sypáreň Jána Kováča od vody - fotoarchív:Ján Zaťko - 1994
Sypáreň Jána Kováča od vody - fotoarchív:Ján Zaťko - 1994


Tá istá sypáreň v zime - fotoarchív:Balažic Lubomír - 70-te roky
Tá istá sypáreň v zime - fotoarchív:Balažic Lubomír - 70-te roky

Sypárne slúžili na uskladnenie poľnohospodárskych produktov.Treba si uvedomiť ,že v tom čase neboli chladničky.Tieto stavby hlavne z kameňa boli umiestnené pozdĺž dedinského potoka čím využívali prírodné chladenie.Dedina v čase ich vzniku bola prevažne z dreveníc,preto stavby tohoto druhu mali protipožiarnu konštrukciu ,ktorá ochránila do určitej miery uskladnenú poživeň.Do úvahy sa brala aj ochrana voči zlodejom.Obdobie 17 až 18-teho storočia ich vzniku nebolo nijak spoločensky kľudné.

Demolácia sypárne Jána Kováča 1999 - fotoarchív:Ján Zaťko
Demolácia sypárne Jána Kováča 1999 - fotoarchív:Ján Zaťko

Dnes už táto sypáreň nestojí, mala peknú štukovú výzdobu.

Sypárne pri dedinskom potoku - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007
Sypárne pri dedinskom potoku - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007

Pekné sú vetracie okienka a stavebne sú použité ozdobné ankry pre spevnenie obvodového muriva zo skál.

Tá istá sypáreň  vo farbe - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007
Tá istá sypáreň vo farbe - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007

Pôvodne bola táto stavba z vonku ovakovaná hlinou.Táto sa ťažila vo Vesníku kde neskoršie stála tehelňa.Takto upravená stavba lepšie odolala požiaru a držala chlad.Vo vnútrajšku mala tiež výmurovku.Je to svojho druhu jedinečná stavba.

Majerova sypáreň - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007
Majerova sypáreň - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007


Tá istá sypáreň z predného pohľadu a vo farbe - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007
Tá istá sypáreň z predného pohľadu a vo farbe - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 23.12.2007


Drevenica Jána Chrabačku - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované
Drevenica Jána Chrabačku - fotoarchiv:Ján Zaťko - nedatované


Dom Jána Poliaka a za ním Pavla Balažica - fotoarchív:Lubomír Dlháň - nedatované
Dom Jána Poliaka a za ním Pavla Balažica - fotoarchív:Lubomír Dlháň - nedatované


Prerobený dom Pavla Balažica - fotoarchív:Balažic Pavol - nedatované
Prerobený dom Pavla Balažica - fotoarchív:Balažic Pavol - nedatované


Jančušov kút - Na fotke je pohľad od starej požiarnej zbrojnice na kútniarov stojacich pred Majerovým,Strapončekovým a Poliakovým domom. - fotoarchív:Milan Poliak - 50-te roky
Jančušov kút - Na fotke je pohľad od starej požiarnej zbrojnice na kútniarov stojacich pred Majerovým,Strapončekovým a Poliakovým domom. - fotoarchív:Milan Poliak - 50-te roky


Hustá pribylinská zástavba domov v kúte - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - nedatované
Hustá pribylinská zástavba domov v kúte - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - nedatované


Cesta na Všaninu - fotoarchiv:Ján Betušiak - 1957
Cesta na Všaninu - fotoarchiv:Ján Betušiak - 1957


Pohľad na miesto kde dnes stojí nová požiarna zbrojnica - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky
Pohľad na miesto kde dnes stojí nová požiarna zbrojnica - fotoarchív:Daniel Račko - 70-te roky


Fotka z miesta dopravnej nehody
Fotka z miesta dopravnej nehody


Nová požiarna zbrojnica - fotoarchív:Maroš Jurík - 80-te roky
Nová požiarna zbrojnica - fotoarchív:Maroš Jurík - 80-te roky


Nová cesta poza Pribylinu - fotoarchív:Lacko Cukor - 70-te roky
Nová cesta poza Pribylinu - fotoarchív:Lacko Cukor - 70-te roky


Pohľad na Kriváň poniže Lajčiakovho humna - publikované v roku 1977
Pohľad na Kriváň poniže Lajčiakovho humna - publikované v roku 1977


Administratívna budova JRD a bytovka za cestou - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977
Administratívna budova JRD a bytovka za cestou - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977