Evanjelický kostol a fara v Pribyline

(27 fotiek)

Dominantou Pribyliny je evanjelický kostol.Cirkevníci mu venujú veľkú pozornosť a pomerne často ho opravujú.


Pohľad  z veže kostola spoza lešenia na Kríváň - foto:Michal Glončák,riaditeľ školy - 1967
Pohľad z veže kostola spoza lešenia na Kríváň - foto:Michal Glončák,riaditeľ školy - 1967


Pohľad  z veže kostola v čase výstavby kultúrneho domu - foto:Michal Glončák,riaditeľ školy
Pohľad z veže kostola v čase výstavby kultúrneho domu - foto:Michal Glončák,riaditeľ školy


Pohľad na rómsku osadu z veže kostola - foto:Michal Glončák,riaditeľ školy -  1967
Pohľad na rómsku osadu z veže kostola - foto:Michal Glončák,riaditeľ školy - 1967


Historický záznan za oltárom o výstavbe kostola - fotoarchív: Ján Zaťko - nedatované
Historický záznan za oltárom o výstavbe kostola - fotoarchív: Ján Zaťko - nedatované


Evanjelický kostol ešte v čase keď pred ním stáli tri  lipy - fotoarchív: Ján Zaťko
Evanjelický kostol ešte v čase keď pred ním stáli tri lipy - fotoarchív: Ján Zaťko

Tento snímok okrem Pribylinského farára Martina Rázusa jejo syna a učiteľa Prúniho zaznamenáva aj komplex cirkevných stavieb.Dominuje mu evanjelický kostol,vpredu učiteľský byt,farská záhrada,učiteľská bytovka a úplne v pravo je určite najstaršia pôvodná stavba v Pribyline katolícky kostol svätej Kataríny.Snímka zaznamenáva most cez Belú po ktorom sa chodilo do Harmanovho mlyna a na Kokavu.

Martin Rázus v Pribyline - múzeum Martina Rázusa - 1913- 21
Martin Rázus v Pribyline - múzeum Martina Rázusa - 1913- 21


Posvätenie základného kameňa novej evanjelickej fary - fotoarchív: cirkevná kronika - 1992
Posvätenie základného kameňa novej evanjelickej fary - fotoarchív: cirkevná kronika - 1992


Do veže kostola stúpa nový zvon - fotoarchív: cirkevná kronika
Do veže kostola stúpa nový zvon - fotoarchív: cirkevná kronika

Toto je obsahovo častá fotka.Tento snímok som na stránku dal preto,lebo je na nej okrem konfimantov zaznamenaná aj prekrásna studňa na farskom dvore.

Konfirmácia ročnika 1930 - fotoarchív:Zdenka Račková - asi 1944
Konfirmácia ročnika 1930 - fotoarchív:Zdenka Račková - asi 1944

V čase 21.8-6.12.1967 tesárski, klampiarski a murárski majstri opravovali kostolnú vežu v Pribyline.Pri tejto príležitosti vzniklo mnoho pekných snímkov.Tento generačný záber je z nich asi najcennejší.Zaznamenáva dominantnosť tejto stavby a odvahu jej budovateľov.Z ľava tesár Ján Hudec klampiar Ján Kapitáň a Miroslav Kapitáň a neznámi mládenec asi učeň.

Do široka do ďaleka  - fotoarchív:Janotka Ivan - 1967
Do široka do ďaleka - fotoarchív:Janotka Ivan - 1967

Pán Dušan Zubček si z tohoto obdobia spomína ako sa rukou dotkol kopule kríža,čo sa podarí len málo komu a ako jeden z murárov odmeral výšku veže pomocou závažia ktoré spúšťal z vrcholu lešenia.Škoda že sa tento údaj nezachoval.Je veľmi dobré obyčajnou tužkou zaznamenať okolnosti vzniku fotky - história to určite neskôr ocení.

Až pod samotným krížom - fotoarchív:Janotka Ivan - 1967
Až pod samotným krížom - fotoarchív:Janotka Ivan - 1967


Detail lešenia - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline - 1967
Detail lešenia - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline - 1967


Drevené lešenie pri oprave veže kostola - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline - 1960
Drevené lešenie pri oprave veže kostola - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline - 1960

Na tejto snímke je aj učiteľský dom s priľahlým hospodárstvom. V tom čase za kostolom ešte nebol transformátor VN ,ktorý nepekne pôsobí pri výhľade z okien za oltárom.

Oprava veže kostola v Pribylina - fotoarchív:Belomír Račko  - 1960
Oprava veže kostola v Pribylina - fotoarchív:Belomír Račko - 1960

Stará fara má ešte pôvodné okná.Pred kostolom sú ešte malé lipky.

Oprava strechy veže - www - 1927
Oprava strechy veže - www - 1927


Následná oprava
Následná oprava


Vianoce v Pribylinskom kostole - fotoarchív:Ľubomír Dlháň
Vianoce v Pribylinskom kostole - fotoarchív:Ľubomír Dlháň


Pohľad na chôr - Viera Cíglerová - nedatované
Pohľad na chôr - Viera Cíglerová - nedatované

Za pozornosť stojí to, že na fotke je prevažne mužská populácia.

Počas bohoslužby v evanjelickom kostole - fotoarchív:Elena Bolvanská - nedatované
Počas bohoslužby v evanjelickom kostole - fotoarchív:Elena Bolvanská - nedatované


 V Pribylinskom kostole - Božka Bečáková - nedatované
V Pribylinskom kostole - Božka Bečáková - nedatované


Pri skladaní zvonu sa muselo demontovať okno veže - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline
Pri skladaní zvonu sa muselo demontovať okno veže - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline


Skladanie puknutého zvonu - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline
Skladanie puknutého zvonu - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline


A už je dole - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline
A už je dole - fotoarchív:Kronika na fare v Pribyline


Pribylinský zvon z roku 1923 - fotoarchív: kronika ECAV
Pribylinský zvon z roku 1923 - fotoarchív: kronika ECAV