Roľníci a JRD v Pribyline

(64 fotiek)

JRD na Všanine bolo definitívne založené až v roku 1952.Svojim vznikom veľmi významne zmenilo okolitú krajinu a spôsob života.Tento článok je venovaný práve tejto činnosti.Zem bola hlavným zdrojom obživy obyvateľov Pribyliny.Hospodárenie na úzkych kamenistých políčkach bolo náročné.Gazdovanie už dávno nie je doménou Pribylincov,ale stále je rozšírené pestovanie zemiakov,obilnín a rôznych druhov krmív na záhumenkách. V poľnohospodárskej výrobe sa začali pestovať aj plodiny, ktoré nie sú práve tradičné pre tento kraj ako kukurica alebo repka olejná.


Sušenie sena pomocou mechanizácie - Publikácia JRD v Pribyline - 1977
Sušenie sena pomocou mechanizácie - Publikácia JRD v Pribyline - 1977

V zadu je možno pozorovať  ešte výstavbu maštle


Výstavba  kalov z Kejdáku od rozvodného čerpadla - TASR - nedatované
Výstavba kalov z Kejdáku od rozvodného čerpadla - TASR - nedatované


Fotka z čias budovanie JRD na Všanine - TASR - nedatované
Fotka z čias budovanie JRD na Všanine - TASR - nedatované


Gulášik z kastrónika na zemiakovej brigáde - fotoarchív: Zdenka Račková. - nedatované
Gulášik z kastrónika na zemiakovej brigáde - fotoarchív: Zdenka Račková. - nedatované


Melioračné práce na Pohančiskách - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - 70 - te roky
Melioračné práce na Pohančiskách - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - 70 - te roky


Stohovanie sena - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - nedatované
Stohovanie sena - fotoarchív: Jaroslav Strapoň - nedatované


Na družstevnom dvore - fotoarchív:Publikácia JRD - 1974
Na družstevnom dvore - fotoarchív:Publikácia JRD - 1974


Kolektív dojičiek - fotoarchív:Publikácia JRD - asi 1974
Kolektív dojičiek - fotoarchív:Publikácia JRD - asi 1974


Návšteva JRD z Trenčianského kraja - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - nedatované
Návšteva JRD z Trenčianského kraja - fotoarchív:Strapoň Jaroslav - nedatované


Žatva pod Kriváňom na Vavrišskom - fotoarchív: kronika Vavrišovo - 50 - te roky
Žatva pod Kriváňom na Vavrišskom - fotoarchív: kronika Vavrišovo - 50 - te roky

Slnko sa schovalo za mrak

Nie vždy je počasie pri práci na pomoci. Raz je dobre keď prší, inokedy ak svieti slnko. Aj v tomto prípade počasie zhatilo plány a seno sa muselo najskôr uložiť do ostrbov, aby preschlo po výdatnom daždi.


Kladenie sena do ostrbov - fotoarchív: Bobrik Milo - nedatované
Kladenie sena do ostrbov - fotoarchív: Bobrik Milo - nedatované

Platniak

Táto jednonápravová vlečka bez bočníc sa často používala  pre výhodnosť jednoduchého ručného nakladania, vykladania materiálu a prevozu na krátke vzdialenosti.


Príprava osiva - fotoarchív: Majzlíková Irena - nedatované
Príprava osiva - fotoarchív: Majzlíková Irena - nedatované

Pole na Chrasti si pamätá hluk leteckých motorov

 V týchto miestach sa počas vojny nachádzalo poľné vojenské letisko.Dnes k nemu vedie len cesta  z Liptovského Petra na Kaleník smerom k bývalej Čatlošovej vile.


Zemiaková brigáda na Chrasti - fotoarchív:Mlynarčíková Anna r. Šintajová - nedatované
Zemiaková brigáda na Chrasti - fotoarchív:Mlynarčíková Anna r. Šintajová - nedatované


Príprava objemového krmiva - fotoarchív:Mária Betušiaková - Liptov 13 .3.1985
Príprava objemového krmiva - fotoarchív:Mária Betušiaková - Liptov 13 .3.1985


Čakanie na príchod vzácnej návštevy - fotoarchív:Mária Betušiaková - 80-te roky
Čakanie na príchod vzácnej návštevy - fotoarchív:Mária Betušiaková - 80-te roky


Pracovníci  JRD - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky
Pracovníci JRD - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky

Fotky zverejňované v rôznych časopisoch,ročenkách,kalendároch a výročných publikáciách sú svojim obsahom a záznamom doby veľmi osožné a cenné.Škoda že ich kvalita tlače bola veľmi nízka.Na tejto fotke je zľava Matej Račko-Hronec.V tom čase pracoval ako furman pri koňoch.

Nekvalitná ale vzácna - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky
Nekvalitná ale vzácna - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky

Na Liptove o nejakej hlbokej orbe nemôže byť ani reči.Vrchná vrstva ornice je veľmi nízka a pod ňou začína skalnaté podložie do ktorého sa ornica ľahko prepadá.Oranie takejto pôdy vyžaduje dobrého traktoristu

Pozor na hlbokú orbu - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky
Pozor na hlbokú orbu - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky


Agronóm Ján Poliak - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky
Agronóm Ján Poliak - fotoarchív:Mária Betušiaková - 70 -te roky


Pán Betušiak bol dlhoročný člen JRD v Pribyline mal výborné znalosti o vlastníctve , evidencii pozemkov a vedenia písomných záznamov. - fotoarchív:Mária Betušiaková - 80-te roky
Pán Betušiak bol dlhoročný člen JRD v Pribyline mal výborné znalosti o vlastníctve , evidencii pozemkov a vedenia písomných záznamov. - fotoarchív:Mária Betušiaková - 80-te roky

Zľava Adam Králik,Jaroslav Bořík,Dušan Orčík,Rastislav Orčík,Ján Jurík,Betušiak Ján

Pracovníci údržby JRD - fotoarchív:Milan Orčík - 1970
Pracovníci údržby JRD - fotoarchív:Milan Orčík - 1970

Na Kejdáku zapadol buldozér a na pomoc v zimnom nečase mu ide záchranná jednotka v zložení zľava Jano Bobrik,Milan Orčík,Dano Slosiar a v zadu Miro Orčík.

Záchranná jednotka - fotoarchív:Milan Orčík - 1980
Záchranná jednotka - fotoarchív:Milan Orčík - 1980

Dvojica na spoločnom úseku Dideková Želmíra a Gajdošová Zuzana

Zbieranie zemiakov - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1980
Zbieranie zemiakov - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1980

V minulosti sa tejto lokalite hovorilo Sedlov chodník

Kravy na paši pod Kejdákom - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 60-te roky
Kravy na paši pod Kejdákom - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 60-te roky

Pastier v tom čase Matej Račko Hronec

Z celodennej paše sa ide domov - fotoarchív:Zdenka Račková - nedatované
Z celodennej paše sa ide domov - fotoarchív:Zdenka Račková - nedatované


Michal Benko skupinár v JRD - fotoarchív:Vierka Pozorová r.Benková - 60 - te roky
Michal Benko skupinár v JRD - fotoarchív:Vierka Pozorová r.Benková - 60 - te roky


Kolesová horská kosačka - fotoarchív:Obecná kronika - nedatované
Kolesová horská kosačka - fotoarchív:Obecná kronika - nedatované


Čas dojenia - fotoarchív:Ľubomír Stračiak - nedatované
Čas dojenia - fotoarchív:Ľubomír Stračiak - nedatované


Odstraňovanie následkov smršte - fotoarchív:RD Pribylina - 1999
Odstraňovanie následkov smršte - fotoarchív:RD Pribylina - 1999


Keď vietor vyčíňal  aj na Všanine - fotoarchív:RD Pribylina - 1999
Keď vietor vyčíňal aj na Všanine - fotoarchív:RD Pribylina - 1999


Rozvoz stravy  priamo na pole - fotoarchív:RD Pribylina - nedatované
Rozvoz stravy priamo na pole - fotoarchív:RD Pribylina - nedatované

Čelný nakladač Výrobca PPS DETVA Typ HON UN 053.2

Technika v strojovom autoparku JRD - fotoarchív:RD Pribylina - 80 -te roky
Technika v strojovom autoparku JRD - fotoarchív:RD Pribylina - 80 -te roky

Sad ríbezlí sa nachádzal v hornej časti Kopaníc.V záhradných podmienkach sa tejto plodine v tunajšom podnebí celkom darí,ale v otvorenom priestore to bolo horšie a tak táto aktivita postupne zanikla.Už len staršie ročníky si pamätajú zber počas letných prázdnin.

Benko Michal skupinár v JRD v sade ríbezlí - fotoarchív:Vierka Pozorová r.Benková - 60 - te roky
Benko Michal skupinár v JRD v sade ríbezlí - fotoarchív:Vierka Pozorová r.Benková - 60 - te roky

Na tomto snímku je pozoruhodný kombajn na zber zemiakov.Skalnatá Pribylinská pôda ho musela poriadne potrápiť.

Pojazdná triedička zemiakov E686 - fotoarchív:Eva Kušnierová - 80-te roky
Pojazdná triedička zemiakov E686 - fotoarchív:Eva Kušnierová - 80-te roky

Na tejto návšteve vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky bol aj pán farár Emil Janotka

Družstevníci na poznávacom zájazde v NDR - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1971
Družstevníci na poznávacom zájazde v NDR - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1971


Družobné posedenie v NDR - fotoarchív:Mária Betušiaková - 1971
Družobné posedenie v NDR - fotoarchív:Mária Betušiaková - 1971


Družobné posedenie - fotoarchív:Mária Betušiaková - 1971
Družobné posedenie - fotoarchív:Mária Betušiaková - 1971


Matilda Chrabačková pri cedení mlieka - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977
Matilda Chrabačková pri cedení mlieka - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977


Pohľad na družstevný dvor - publikované v roku 1977
Pohľad na družstevný dvor - publikované v roku 1977


Výstavba novej maštale K216 - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1970
Výstavba novej maštale K216 - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1970

Ženy v JRD Pribylina boli najväčšou posilou.Robili všetko a všade.

Stavebné práce V JRD - publikované v roku 1977
Stavebné práce V JRD - publikované v roku 1977

Publikácia k 25 rokov socialistického poľnohospodárstva pod Kriváňom vydaná v roku 1977.

Výstavba novej veľkokapacitnej maštale K 216 - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977
Výstavba novej veľkokapacitnej maštale K 216 - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977


Triedička zemiakov - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977
Triedička zemiakov - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977


Triedenie zemiakov pred výsadbou - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977
Triedenie zemiakov pred výsadbou - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977


Nová vrátnica na JRD- dnes benzinka Jurki - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977
Nová vrátnica na JRD- dnes benzinka Jurki - fotoarchív:publikácia JRD - publikované v roku 1977

Traktoristka Milota Zaťková

Vyorávanie zemiakov traktorom RS 09 - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1968
Vyorávanie zemiakov traktorom RS 09 - fotoarchív:Eva Kušnierová - 1968


Trhanie ľanu na Chrasti - fotoarchív:Eva Kušnierová - 70-te roky
Trhanie ľanu na Chrasti - fotoarchív:Eva Kušnierová - 70-te roky


Bohatá úroda cukrovej repy - fotoarchív:Zorka Beharková - 60- te roky
Bohatá úroda cukrovej repy - fotoarchív:Zorka Beharková - 60- te roky

Práca to bola určite veľmi náročná, traktor nemal žiadnu kabínu.Za volantom tohoto asi Zetoru 25 sedí Milo Klaučo

Odpočinok - fotoarchív:Viera Ciglerová - 60-te roky
Odpočinok - fotoarchív:Viera Ciglerová - 60-te roky

Jedná sa asi o brigádu v rámci ktorej si družstvá navzájom pomáhali.

Žatva na JRD - fotoarchív:Viera Ciglerová - 60-te roky
Žatva na JRD - fotoarchív:Viera Ciglerová - 60-te roky


Vysadenie jarabiny v areály JRD - fotoarchív:Obecná kronika - nedatované
Vysadenie jarabiny v areály JRD - fotoarchív:Obecná kronika - nedatované


Oprava kombajnu - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 60-te roky
Oprava kombajnu - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 60-te roky


Údržba PV3S - fotoarchív:Viera Ciglerová - nedatované
Údržba PV3S - fotoarchív:Viera Ciglerová - nedatované


Triedička zemiakov - fotoarchív:Obecná kronika - nedatované
Triedička zemiakov - fotoarchív:Obecná kronika - nedatované

Fotka pribylincov z obdobia zakladania JRD

Roľníci z dedín stante sa členom .... - fotoarchív:Ivan Majdek - 50-te roky
Roľníci z dedín stante sa členom .... - fotoarchív:Ivan Majdek - 50-te roky


Pred  silážnou jamou - fotoarchív:Želmíra Slabejová - 70-te roky
Pred silážnou jamou - fotoarchív:Želmíra Slabejová - 70-te roky


Pohľad na JRD z Kopaníc - publikacia JRD - 1977
Pohľad na JRD z Kopaníc - publikacia JRD - 1977


Pohľad na JRD zo záhumeniek - fotoarchiv:Daniel Račko - 1963
Pohľad na JRD zo záhumeniek - fotoarchiv:Daniel Račko - 1963


Zbieranie skál z poľa - fotoarchív:Ľubomír Dlháň
Zbieranie skál z poľa - fotoarchív:Ľubomír Dlháň


Žatva - fotoarchiv:Stano Petrík - nedatované
Žatva - fotoarchiv:Stano Petrík - nedatované


Na výstave v Lipsku - fotoarchiv:Vladimír Bolvanský - 7.3.1963
Na výstave v Lipsku - fotoarchiv:Vladimír Bolvanský - 7.3.1963


Pri kombajne na výstavisku v Lipsku - fotoarchiv:Lubomír Dlháň - 7.3.1963
Pri kombajne na výstavisku v Lipsku - fotoarchiv:Lubomír Dlháň - 7.3.1963

Vrátnik Ján Bolvanský st. Baslo.Dnes sa už takto zapriahať jednu vlečku za druhou nemôže.

Vrátnica na JRD - fotoarchív:Ján Bolvanský - 1970
Vrátnica na JRD - fotoarchív:Ján Bolvanský - 1970