Voda a povodne v Pribyline

(17 fotiek)

Pribylina leží pod sútokom rieky Belej a Račkovho potoka.Sú to dva prekrásne horské vodné toky.Bežne ich možno v určitých miestach prekonať po vyčnievajúcich skalách.V jarnom čase a za dlhotrvajúcich dažďov sa zmenia na hrozivo divoké toky. Svoju silu vedia ukázať aj nepatrné potôčiky: potok Vesník pretekajúci obcou,Mlynica ,Bystrá alebo Plesná voda v Záhutí.Voda mnohokrát zobrala mosty a lavice a bohužiaľ aj ľudské životy.


Povodeň na Račkovom potoku  - fotoarchív: Miroslav Račko - asi 1997
Povodeň na Račkovom potoku - fotoarchív: Miroslav Račko - asi 1997


Povodeň na  rieke Belej  pri moste na Kokavu - fotoarchív: Miroslav Račko  - asi 1997
Povodeň na rieke Belej pri moste na Kokavu - fotoarchív: Miroslav Račko - asi 1997

Jaroslav Beharka mládenec s fúrikom na trepni spomína ako sa spevňovali brehy Račkovho potoka.Metóda bukovinskej hraboviny spočivala v tom že sa vrbové prútie zviazalo do bálov a potom sa zasýpalo pozdĺž brehu.Prútie neskôr zapučalo a zakorenilo a tým sa spevnil breh tohoto vrtkavého vodného toku.


Oprava koryta Račkovho potoka po povodni - fotoarchív: Jaroslav Beharka - 1953
Oprava koryta Račkovho potoka po povodni - fotoarchív: Jaroslav Beharka - 1953

Po opadnutí vody sú žulové balvany obrúsné a a pekne sa belejú.Mnoho kameňov a menších kamienkov odhalia svoju štruktúru a prezrádzajú svoj geologický pôvod.


Koryto Belej po po jarnom topení snehu - fotoarchív:Dana Tategeľová
Koryto Belej po po jarnom topení snehu - fotoarchív:Dana Tategeľová


Povodeň poniže obchodu  Hrdovo - fotoarchív: TV Pribylina - 1997
Povodeň poniže obchodu Hrdovo - fotoarchív: TV Pribylina - 1997


Račkov potok si po povodni vyhrýzol nové koryto - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované
Račkov potok si po povodni vyhrýzol nové koryto - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované

Teplica je potok prameniaci z povrchových vôd,ktorý preteká cez podložia v ktorom sa voda zahreje na určitú teplotu a obohatí o množstvo minerálov.Takto obohatená voda má tú vlastnosť,že v zime nezamrzne a je vhodná pre napájanie statku.Takýto zdroj vody je v lokalite od Vesníka až po močiare nad Vavrišovom.Silný zdroj teplého prameňa je na Všanine.V minulosti sa používal ako zdroj požiarnej vody.

Teplica asi v lokalite Vesník - fotoarchív:Miroslav Račko st. - nedatované
Teplica asi v lokalite Vesník - fotoarchív:Miroslav Račko st. - nedatované

Aj tento most padol počas jarnej povodne v roku 1997.

Drevenný most na Kokavu cez Belú - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované
Drevenný most na Kokavu cez Belú - fotoarchív:Ján Bolvanský - nedatované


Záplava - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 80-te roky
Záplava - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 80-te roky


Sila vody v Úzkej doline - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 80-te roky
Sila vody v Úzkej doline - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 80-te roky


Povodeň na plave - obecná kronika - 1947
Povodeň na plave - obecná kronika - 1947


Riava - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 1980
Riava - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 1980


Sútok Belej a Račkového potoka - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 1980
Sútok Belej a Račkového potoka - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - 1980


Vodobicyklovanie - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované
Vodobicyklovanie - fotoarchív:Stanislav Mikuš - nedatované

Pribylina okrem povrchových vodných tokov a horských plies má aj výnimočné vodné podzemie. Kopa vápencovitého charakteru a asi aj krasových útvarov je bohatým zdrojom pitnej vody.Poniže horského hotela Orešnica, bývalej Harichovej chaty sa nachádza minerálny prameň Medokýš.Vo Vesníku je Vajcovka s obsahom syričitanov.Na Všanine vyviera Teplica z miestneho rašeliniska.Pod Surovým Hrádkom je pleso s bujaro vyvierajúcim prameňom.Pri geologických vrtoch v 70-tych rokoch minulého storočiasa sa zistilo,že Pribylina leží na veľkom podzemnom jazere s morskou vodou z pred milionov rokov.

Medokýš - fotoarchív:Ján Bolvanský  Baslo - 1957
Medokýš - fotoarchív:Ján Bolvanský Baslo - 1957


Lavica cez Račkov potok pri medokýši - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 60-te roky
Lavica cez Račkov potok pri medokýši - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 60-te roky


Chlapci idú po vajcovku k nižnému medokýšu do Vesníka - fotoarchív:Lacko Gildein - nedatované
Chlapci idú po vajcovku k nižnému medokýšu do Vesníka - fotoarchív:Lacko Gildein - nedatované