Pribylinské podhorie

(25 fotiek)

Fotky v tomto článku zobrazujú pribylinské podhorie

Zavedením urbárneho hospodarenia ešte za čias Márie Terézie prinieslo aj do oblasti Liptova nmoho zmien.Pôvodné obyvateľstvo sa živilo hlavne pasením dobytka a ťažbou nerastných surovín.Významným aktom zmeny bolo zalesňovanie holín a samozrejme aj odlesňovanie podhoria a vytváranie poľnohospodárskej pôdy.Tak vzniklo urbanistické rozdelenie aj pribylinského chotára.Niektoré pomenovania lokalít pripomínajú spôsob premeny neobrábanej zeme.Veľmi príznačné je pomenovanie Kopaníc ktoré vznikli vykopávaním pôvodnej vegetácie.Ďaľším spôsobom rekultivácie bolo vypalovanie a z tejto činnosti sa zachoval pravdepodobne názov Pálenice.Určite aj ďaľšie názvy ako:Záhutie,Dúbravy,Javorníky,Skalka,Vesník, Rakytiny majú svoj pôvod z tohoto obdobia.Veľmi pekné pomenovanie má lokaita Niže plotnej medze, je to prekrásne a tiché údolie  v stráni Kopaníc.


Pohľad na ľúky pod Kejdákon kde prebiehala v 60 tych rokoch výstavba automatického hnojenia a meliorácií - TASR - 1967
Pohľad na ľúky pod Kejdákon kde prebiehala v 60 tych rokoch výstavba automatického hnojenia a meliorácií - TASR - 1967


Smreková mladina na Skalke - fotoarchív: Miroslav Račko st. - asi 1960
Smreková mladina na Skalke - fotoarchív: Miroslav Račko st. - asi 1960


Skalka v rannom opare - fotoarchív: Miroslav Račko st. - asi 1960
Skalka v rannom opare - fotoarchív: Miroslav Račko st. - asi 1960

Pod Surovým Hrádkom

Dnes na tejto stráni a v okolí plieska je chatová oblasť.V týchto miestach v minulosti prebiehala rozsiahla banícka činnosť čoho dôkazom je množstvo jám a zásekov.Voda v pliesku vyviera veľkou intenzitou a pripomína vriacu vodu.Kopec Suchý Hrádok skrýva určite svoje tajomstvo stredoveku.Svojou polohou pri soľnej ceste z Poľska bol predurčený pre osídlenie.Pri odvodnovaní lúky môj starý otec vykopal otesaný trám z červeného smreku, určite bol pozostatkom po baníkoch.


Lúky a pliesko Pod Surovým Hrádkom - fotoarchív: Miroslav Račko st. - asi 1955
Lúky a pliesko Pod Surovým Hrádkom - fotoarchív: Miroslav Račko st. - asi 1955


Pasienky nad Pribylinou - fotoarchív:Zorka Beharková - 1960
Pasienky nad Pribylinou - fotoarchív:Zorka Beharková - 1960

Fotka z kalendára

Potôčky na sklonku leta - fotoarchív:Želmíra Slabejová - nedatované
Potôčky na sklonku leta - fotoarchív:Želmíra Slabejová - nedatované

V minulosti bolo v tejto oblasti mnoho senníkov v ktorých sa uskladňovalo seno.Toto bolo obzvlášť voňavé vďaka kveteni na tunajších lúkach.Dnes je tu množstvo chát a pôvodná zástavba zaniká.

Pliesko pod Surovým Hrádkom - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 1961
Pliesko pod Surovým Hrádkom - fotoarchiv:Račko Miroslav st. - 1961

Autentická fotka ako dôkaz

Vzorka zakvitnutej lúky pod Surovým Hrádkom - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 2011
Vzorka zakvitnutej lúky pod Surovým Hrádkom - fotoarchív:Račko Miroslav ml. - 2011


Krajina pod Kriváňom - obecná kronika - nedatované
Krajina pod Kriváňom - obecná kronika - nedatované


Suchý hrádok  - fotoarchív:Pelachová Viera
Suchý hrádok - fotoarchív:Pelachová Viera


Podhľad na pokosené Pribylinské lúky - fotoarchív:Magda Jurčová  r.Pelachová - nedatované
Podhľad na pokosené Pribylinské lúky - fotoarchív:Magda Jurčová r.Pelachová - nedatované


Pribylinský chotár - fotoarchiv:Marian Králik - 50-te roky
Pribylinský chotár - fotoarchiv:Marian Králik - 50-te roky


Kriváň zo strechy Esperanta - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - asi 1970
Kriváň zo strechy Esperanta - fotoarchív:Ľubomír Dlháň - asi 1970


Stará cesta na lúky - fotoarchív:Milan Betuš - nedatované
Stará cesta na lúky - fotoarchív:Milan Betuš - nedatované


Nižné kopanice a Chrasť - fotoarchív:Lubomír Dlháň
Nižné kopanice a Chrasť - fotoarchív:Lubomír Dlháň


Bocian prelieta polia ponad Diel - fotoarchív:Ĺubomír Dlháň
Bocian prelieta polia ponad Diel - fotoarchív:Ĺubomír Dlháň


Pohľad na Pelachove lúky - fotoarchiv:Martin Jurík - nedatované
Pohľad na Pelachove lúky - fotoarchiv:Martin Jurík - nedatované


Senníky pri Baptistickej chate - fotoarchiv:Marian Králik - po roku 1945
Senníky pri Baptistickej chate - fotoarchiv:Marian Králik - po roku 1945


Pohľad na Javorníky - fotoarchiv:Daniel Račko - nedatované
Pohľad na Javorníky - fotoarchiv:Daniel Račko - nedatované


Práškovacie lietadlo nad Lehotou - fotoarchiv:Belomír Račko - nedatované
Práškovacie lietadlo nad Lehotou - fotoarchiv:Belomír Račko - nedatované


Pohľad na Holu - fotoarchiv:Milan Zaťko  - nedatované
Pohľad na Holu - fotoarchiv:Milan Zaťko - nedatované


Pohľad na Kriváň z Páleníc - fotoarchiv:Belomír Račko - 1967
Pohľad na Kriváň z Páleníc - fotoarchiv:Belomír Račko - 1967


Pohľad na Surový hrádok a Kriváň - fotoarchiv:Belomír Račko - 1966
Pohľad na Surový hrádok a Kriváň - fotoarchiv:Belomír Račko - 1966


Stará štrková cesta na Podbanské - fotoarchiv:Belomír Račko - 1964
Stará štrková cesta na Podbanské - fotoarchiv:Belomír Račko - 1964