Významné osobnosti a dejatelia obce

(19 fotiek)

V našej obci sa narodilo a pôsobilo mnoho významných ľudí kultúrneho a spoločenského života. Ich práca a činy mnohokrát neboli docenené a na ich význam o osožnosť prichádzame až dnes. Bohužiaľ uplatňuje sa heslo:"Doma nikto nie je prorokom"

Hála Ján (1890-1959)

 

Akademický maliar Ján Hála (* 19.1.1890 v Blatnej,  + 17.5.1959 Važec)

  Ján Hála študoval v rokoch 1910 - 1915 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Do roku 1922 pôsobil v rodisku, venoval sa krajinomaľbe. Od roku 1923 žil vo Važci, kde rozvíjal vidiecko-žánrovú tvorbu, v ktorej výtvarne dokumentoval a oslavoval svojráz podtatranskej dediny.Je aj autorom malieb Pribylinského kostola v roku 1927.


Hála Ján
Hála Ján


Pani Ivona Mikušová vedúca osvetového a kultúrneho  strediska v Pribyline - fotoarchív: divadelná kronika - 1982
Pani Ivona Mikušová vedúca osvetového a kultúrneho strediska v Pribyline - fotoarchív: divadelná kronika - 1982

Daniel Bachát (pseudonym Miloslav Dumný) (18.6.1840 Ratková - 13.4.1906 Budapešť) - učiteľ, ev. farár, spisovateľ, prekladateľ, publicista a organizátor divadelného ochotníctva. Študoval na gymnáziách v Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Prešove, teológiu na evanjelickej teologickej akadémii v Prešove a na viedenskej univerzite. Pôsobil ako farár v Pribyline a v Pešti, kde kráčal v šľapajach svojho predchodcu Jána Kollára, na sklonku života sa stal biskupom banského dištriktu. Bol dlhoročným členom Zpěvníkovej základiny, obstarával nové vydania a viedol korektúry náboženských kníh a spisov.Bol aj literárne činný. Písal poéziu, prózu, humoresky, venoval sa aj dramatike, literárnej kritike i publicistike, v ktorej dominovala národná problematika s národno-výchovným poslaním.Z obdobia pôsobenia v Pribyline je pamätný výstup  na Kriváň venovaný Memorandu slovenského národa dňa 3.septembra 1861 ktorého sa Daniel Bachát zúčastnil.


Daniel Bachát  Dumný
Daniel Bachát Dumný

 Alexander Pepich

Celé generácie pribylincov  poznajú Alexandra Pepicha ako učiteľa. Na fotke je v osvetovej knižnici v družnom rozhovore. Škoda, že fotka nemá zvuk, pripomenuli by sme si jeho krásny barytónový hlas. Často a rád recitoval básne, v jeho podaní zneli jedinečne a nádherne.


Pán účiteľ Alexander Pepich - fotoarchív: Kronika - nedatované
Pán účiteľ Alexander Pepich - fotoarchív: Kronika - nedatované


Rodák z Pribyliny - publikácia  JUDr. Ján Rumann - nedatované
Rodák z Pribyliny - publikácia JUDr. Ján Rumann - nedatované


Pamätná tabuľa na starom obecnom úrade
Pamätná tabuľa na starom obecnom úrade


Evanjelický farár Martin Rázus-Pribylina 1913 - 1921  „Na Pribyline žije sa nám ticho, ale ťažko. Pekný kraj i ľud, ale chudobný... slová Martina Rázusa - www.razus.sk
Evanjelický farár Martin Rázus-Pribylina 1913 - 1921 „Na Pribyline žije sa nám ticho, ale ťažko. Pekný kraj i ľud, ale chudobný... slová Martina Rázusa - www.razus.sk


Martin Rázus s rodinou pred farou v Pribyline - www.razus.sk
Martin Rázus s rodinou pred farou v Pribyline - www.razus.sk


Martin Rázus v pracovni na fare v Pribyline - www.mjk.sk - 1913- 22
Martin Rázus v pracovni na fare v Pribyline - www.mjk.sk - 1913- 22

Publikácia k výročiu narodenia Martina Rázusa, artorka: Ľubica Rybárska


Publikácia k výstave venovanej 125.výročiu narodenia Martina Rázusa - fotoarchív: Múzeum Janka Kráľa v Lipt.Mikuláši - október 2013
Publikácia k výstave venovanej 125.výročiu narodenia Martina Rázusa - fotoarchív: Múzeum Janka Kráľa v Lipt.Mikuláši - október 2013

Pri tvorbe publikácie boli použité aj fotky z našej stránky.

Evanjelický farár Emil Janotka - fotoarchív:Ľubomír Balažic - nedatované
Evanjelický farár Emil Janotka - fotoarchív:Ľubomír Balažic - nedatované


Dr.Ján Lajčiak
Dr.Ján Lajčiak


Odhalenie pomníka Dr.Jána Lajčiaka  - fotoarchív:Ján Klaučo - 1937
Odhalenie pomníka Dr.Jána Lajčiaka - fotoarchív:Ján Klaučo - 1937


Pamätná tabuľa na starom obecnom úrade
Pamätná tabuľa na starom obecnom úrade


Matej Šuňavec - fotoarchív:Račko Miroslav
Matej Šuňavec - fotoarchív:Račko Miroslav


Rodný dom Mateja Šuňavca na Brezinke - fotoarchív:Račko Miroslav - 80-te roky
Rodný dom Mateja Šuňavca na Brezinke - fotoarchív:Račko Miroslav - 80-te roky

Fotka z mladosti s autogramom

Herec SND Dušan Tarageľ  - fotoarchív:Balažic Pavol - nedatované
Herec SND Dušan Tarageľ - fotoarchív:Balažic Pavol - nedatované